ATBILDĪGĀ IESTĀDE

Herba Ricemills, S.L.U, B-83157024

Pasta adrese: Calle Real 43, 41920 San Juan de Aznalfarache (Seviļa).

Tālrunis: +34 954589200

E-pasts: protecciondedatos@herba.es

MĒRĶIS

Jūsu personas datu apstrādes mērķis ir uzturēt saziņu saistībā ar pieprasījumu, neskarot nekādus citus konkrētus mērķus, par kuriem jūs varat tikt informēts.

Attiecīgi mēs jūs informējam, ka jūsu dati netiks apstrādāti tādā veidā, kas nav saderīgs ar šo mērķi.

TERM

Herba apstrādās jūsu informāciju tik ilgi, cik nepieciešams, lai pienācīgi attīstītu jebkādas attiecības, kas var rasties ar jums.

Pēc iepriekšminētā termiņa beigām Herba var saglabāt jūsu informācijas konfidencialitāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu savas likumīgās tiesības iesniegt, izmantot un/vai aizstāvēt jebkādas prasības. Šādā gadījumā tā veiks atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu datu aizsardzību.

LEGISLATĪVA

Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats ir noteikumu kopums, kas attiecas uz attiecību pārvaldību, kuras Herba ir izveidojusi ar jums.

JŪSU DATU SAŅĒMĒJI

Mēs jūs informējam, ka jūsu dati nepieciešamības gadījumā var tikt nosūtīti Ebro Foods Group Spānijas meitasuzņēmumiem un trešām personām, lai izpildītu jebkuras juridiskas un/vai līgumsaistības, kas var izrietēt no šīm attiecībām.

Tehniskā apkope kā pakalpojums.

Par datu glabāšanas sistēmu pārvaldību un uzturēšanu atbild Ebro Foods, S.A.

Ar šo jūs tiekat informēts, ka saistībā ar savu personas datu apstrādi varat izmantot šādas juridiskās tiesības:

– Tiesības piekļūt datiem;
– Tiesības piekļūt mūsu rīcībā esošajiem datiem par jums;
– Tiesības uz nepareizas informācijas par jūsu personas datiem precizitāti vai nepilnīgumu.
– Tiesības uz neprecīzu vai nepilnīgu personas datu par jums labošanu vai neprecīzas informācijas par jums labošanu;
– Tiesības iebilst pret mūsu apstrādāto personas datu apstrādi;
– Tiesības iebilst pret datu apstrādi;
– Tiesības iesniegt sūdzību Spānijas kompetentajai uzraudzības iestādei – Spānijas Datu aizsardzības aģentūrai.

Kā datu īpašnieks varat izmantot savas tiesības saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības kontrolēt, labot, dzēst, ierobežot un pārsūtīt personas datus un iebilst pret to, ka Herba apstrādā jūsu personas datus, jums jāpierāda sava identitāte un jāiesniedz rakstisks pieprasījums, nosūtot to Herba pa pastu vai ar kurjeru uz adresi Calle Real 43, 41920 San Juan, Aznalfarache (Sevilla – España), 41920 San Juan, Aznalfarache (Sevilla – España), uz aploksnes norādot “Personas datu aizsardzība”, vai nosūtot pieprasījumu pa e-pastu uz protecciondedatos@herba.es.

Mēs arī informējam jūs, ka, ja esat izmantojis savas tiesības uz dzēšanu, ierobežošanu un iebildumu, Herba var turpināt saglabāt jūsu informāciju likumā paredzētajos gadījumos.

TREŠO PERSONU PERSONAS DATI

Ja jūsu sniegtā personiskā informācija pieder trešai personai, jūs garantējat, ka (i) esat paziņojis trešajai personai par šo konfidencialitātes politiku; (ii) esat saņēmis trešās personas atļauju sniegt informāciju uzņēmumam Herba 2. sadaļā izklāstītajiem mērķiem; un (iii) trešās personas sniegtā informācija ir precīza un aktuāla, un par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas uzņēmumam Herba var rasties trešās personas sniegtās informācijas dēļ, var būt atbildīga.